Cochleaklubbens likemenn

I Cochleaklubben er det er viktigste å være hverandres likemenn. Vi skal kunne høste av hverandres erfaringer og opplevelser, både positive og negative. Vårt sommertreff er det viktigste og største enkeltarrangementet og avholdes siste del av Juni hvert år. Der møtes medlemsfamilier fra hele landet.

Det er i tillegg viktig med lokale møteplasser. Da vil flere få mulighet til å treffe familier i samme situasjon. Vi har derfor noen likemenn i her region som kan avhjelpe og være kontaktledd ved lokale treff. Våre likemenn kan også kontaktes av ikke medlemmer som har spørsmål om hva det innebærer å ha barn med cochleaimplantat.

Oversikt over likemenn:

Oslo

Trine Eintveit Møller
Mob: 90820343
E-post: eintveit@gmail.com

 

Hordaland

Nanette Allers-Hansen
Bergen
Mob: 41528296
E-post: nanetteall@yahoo.com

Siv Stellberg
Bergen
Mob: 40498653
E-post: stellberg@gmail.com

 

Rogaland

Knut og Anita Førland
Mob: 95960098
E-post: knut.forland@lyse.net

Sølvi Ljones og Arne Magnus Bru
Mob: 93460766
E-post: slb@lyse.net

 

Finnmark

Tone Nilsen-Bie
Alta
Tlf: 99793554
E-post: tonebie@hotmail.com

 

Troms

Lene Røkenes
Mob: 91762280
E-post: lenerokenes@hotmail.com

 

Nordland

Hege Boldermo Sveinsen
Mo i Rana
Mob: 48056325
E-post: hege.boldermo@c2i.net

 

Nord-Trøndelag

Turid Følke
E-post: super_turid@hotmail.com

  

Sør-Trøndelag

Børre K. Hansen
Hell
Tlf: 93889426
E-post: borre.kristoffer@hotmail.com

  

Møre og Romsdal

Henriette Remøy og Thomas Arnesen
Fosnavåg
Mob: 98043343
E-post: hrar80@gmail.com

 

Sogn og Fjordane

Nina Heggheim
Sandane
Mob: 95791509
E-post: nheggheim@hotmail.com

 

Buskerud

Linda Ludmann
Krokkleiva
Mob: 41306777
E-post: ludmann.leien@c2i.net

 

Akershus

Hanna C. Kullander
Fagerstrand
Mob: 93247953
E-post: kultuf@epost.no

 

Vestfold

Thomas A Hjertenes
Hakadal
Mob: 48999084
E-post: thomas@menerga.no

 

Hedmark

Rune Omang
Hernes
Mob: 90178504
E-post: romang@online.no

 

Oppland

Aina Therese Fossum
Elverum
Mob: 40203313

 

Østfold

Ørnulf Gretland
Greåker
Mob: 91122519
E-post: oegret@frisurf.no

 

Vest-Agder

 

Aust-Agder

 

Telemark