Hva er Cochleaklubben?

Vi er opptatt av barn med cochlea-implantat, og å kunne være der når foreldre har behov for det. Cochleaklubben er en uavhengig frivillig organisasjon som ikke er for eller i mot hverken tegnspråk, tegnstøtte, tale osv.

Vi er landsomfattende og har som formål å ivareta cochlea-implanterte barns interesser og utvikle dialog mellom familier med cochlea-implanterte barn, samt være en støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgivning i forbindelse med cochlea-implantat-operasjoner.

Vi søker å fremme forståelse for cochlea-implantat i samfunnet gjennom en positiv dialog mellom foreldreforeningen, media, hørselshemmedes andre organisasjoner, ci-team, Statped og andre berørte instanser. I tillegg jobber vi for en generell kompetanseheving på området gjennom å arrangere møter og sosiale sammenkomster for medlemmene.

Likemannsarbeid

Likemannsarbeid er noe vi i Cochleaklubben verdsetter høyt. Likemannsarbeid kan defineres som "hjelp til selvhjelp til mennesker som er i samme situasjon".

Likemannsarbeid skal gi funksjonshemmede og pårørende et annet tilbud og dekke et annet behov enn det for eksempel fagpersonell kan bidra med. Utgangspunktet er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

Se oversikt over våre likemenn her

 

Styret 2016

Leder :

Lene Frydenlund Kraft

Nestleder og økonomiansvarlig:

Christian Tuft

Sekretær:

Lill Bendiksen 

Styremedlem:

Ketil Eidsaunet

Styremedlem:

Fateh M. Mirza

 

Vedtekter pr 14. mars 2015

Vedtekter

Organisasjonsnummer:

986515801