Eksterne lenker

Ressurssider:

Sansetap - en nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap

erher.no - ressurs for hørselshemmede utviklet av Statped

Brukerorgansisasjoner:

deCIbel (Danmark)
Barnplantorna (Sverige)
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
EURO-CIU Norges Døveforbund (NDF)
Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde

Blogger:

Lotte Sofie

Lydgutt

Mulighetenes mor

Diverse lenker:

Hearing Journey Engelskspråklig side. Mange spill og aktiviteter man kan gjøre med barn, også ulike instrumenter  og bilder (lyd-lotto) man kan høre på for å lære dem å kjenne. Gå inn på "The Listening Room".

ci-4teenz Engelskspråklig side for tenåringer med ci.

Familienettet Nettportal for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Musikk med ci - artikkel av voksen døvblitt i USA En voksen døvblitt amerikaner har eksperimentert med flere tekniske løsninger for å programmere sin taleprosessor for bedre musikkopplevelse. Han påstår han har lykkes til en stor grad.

Hørsel og hjernens plastisitet Artikkel i "Tidsskrift for Den norske lægeforening". Skrevet av Per Brodal. Desember 2005.

Et hørende liv med Cochleaimplantat Artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Skrevet av Inger Anita Herheim. Desember 2005.

 

Leverandører:

Medisan AS Norsk leverandør av Nucleus fra Cochlear.

Möllerström Medical AB Norsk leverandør av MED-EL.

GN ReSound Norge Norsk leverandør av Advanced Bionics 

Cochlear Produsent av ci-utstyr.

MED-EL Produsent av ci-utstyr.

Phonak Phonak er blant annet leverandør av Microlink , fm-mottakere for ci-brukere, samt annet fm-utstyr osv.

Aurismed Norsk leverandør av utstyr til hørselshemmede. Blant annet "Comfort Conference"

Kontaktpersoner Rikshospitalet:

Borghild Landsvik Audiopedagog/rådgiver Tlf: 23073985 E-post: Borghild.Landsvik@oslo-universitetssykehus.no 

Elisabeth Isefjær Målen Audiopedagog E-post: elisabeth.malen@oslo-universitetessykehus.no