Cochlea-implantat

Cochlea-implantat (ci) er et høyteknologisk hjelpemiddel som gjør det mulig for døve personer å oppfatte lyd og kunne utvikle tale ut fra individuelle forutsetninger.

Det består av en elektrode som settes inn (implanteres) i sneglehuset (cochlea) og et eksternt apparat som kobles til elektrodene.

Det eksterne apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og sender dette videre til sneglehuset. Derfra blir signalene sendt videre til hjernen som tolker lydbildet.

Et ci er konstruert slik at ci-brukeren skal får tilgang til alle lyder som er avgjørende for å kunne oppfatte tale. ci-brukeren kan høre lyder i frekvensområdet 125 til 8000 Hz. Den svakeste lyd som gjengis ved hjelp av et ci er ca. 25-30 dB HL. Ci-hørsel gjengir alle lydene i frekvensområdet tilnærmet like godt og kan såledels sammenlignes med et ”flatt hørselstap”.

Det har vært vanlig å anslå at en som oppfatter tale via et ci oppfatter tale omtrent slik som en som har et hørselstap på omkring 70 dB og et godt tilpasset høreapparat.

Hvor god nytte den enkelte har av ci er imidlertid avhengig av en rekke faktorer.

En av de viktigste faktorene er hvor lenge personen har vært døv, og for barn som er født døve vil det si at alder ved implantasjon er særdeles viktig.

Erfaring tilsier at implantasjon etter en kort periode med døvhet gir bedre resultater enn etter en lang periode med døvhet. De fleste normalt fungerende døve barn som får ci innen de er 12-18 måneder gamle synes å kunne utvikle et funksjonelt talespråk innen ca.1-3 år med ci.

Kilder www.hlf.no og www.sansetap.no

Forsikringer

Cochlea-implantat operert inn på barn i Norge er Rikshospitalets eiendom. De er selvassurandører, så det er ingen kostnader forbundet med skader eller tap.

Batterier og noe ekstrautstyr dekkes av den enkelte.

Ta kontakt med leverandør for reparasjon.

Leverandører

Medisan

Hva er et Nucleus cochlea-implantat?   Cochlear ble etablert i 1982 i Sydney og er et børsnotert selskap med over 600 ansatte. Nucleus-implantatene selges nå i over 70 land og Cochlear er en ledende leverandør på verdensbasis.
www.medisan.no

GN ReSound
Advanced Bionics-implantater. Advanced Bionics er en av de største produsentene av cochlea-implantater i verden.
www.resound.no

Möllerström Medical AS
MED-EL Hørselsimplantat. MED-EL er en høyteknologisk medisinsk bedrift som i 1989 begynte sin virksomhet innen hørselsimplantater i Innsbruck, Østerrike. Da hadde gründerne av MED-EL allerede arbeidet med utviklingen av et cochlea-implantat i 14 år.
www.mollerstrommedical.no

Cochlea-implantat til ditt barn?

Det første som fyker omkring i hodet ditt er "hva nå?". Du har nettopp fått vite at barnet ditt ikke hører. Det er ingen trøst som virker og alt er forferdelig. Du har blitt tvunget inn i en verden du ikke vet noe om. Skremmende, ikke sant? Vi har alle kjent følelsen og fortvilelsen på kroppen. Innimellom alle trøstende familiemedlemmer og venner prøver man å søke svar og løsninger. Plutselig kommer du over noen som heter cochlea-implantat. Hva i alle dager er det? Også så rart det ser ut! Eller hva? Denne perioden må vi alle gjennom.

Det er ci-temaet på Rikshospitalet som i Norge bestemmer hvem som er godkjente kandidater for cochlea-implantat. Det er flere forhold som må ligge til rette. Hørselsresten må være så liten at vanlige høreapparat ikke har god effekt. I tillegg må hørelsnerven være intakt. Som sagt er det ci-teamet som tar avgjørelsen om det blir tilbudt operasjon, og de informerer om hva som kreves i ettertid. Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om operasjonen skal gjennomføres.

Vi i Cochleaklubben er glade for at dagens cochlea-implantater har blitt et fantastisk hjelpmiddel for barna våre - de er jo døve uten. Tilrettelegging i barnehage og skole er i ferd med å bedre seg, og forståelsen generellt for hva som kreves er der.

Gå inn på denne linken, utarbeidet av ci-teamet, for å lese om hele prossessen.

Om du som leser dette ønsker å komme i kontakt med noen som har vært i samme situasjon, send en e-post til post@cochleaklubben.no så setter vi deg i kontakt med noen i nærheten.