CI i hverdagen

Forskningsprosjektet Kommunikasjon og samhandling - familier med barn som har cochleaimplantat, har resultert i den første artikkelpublikasjonen. Artikkelen har blitt publisert i Journal of Deaf Studies and Deaf Education.
Les artikkelen her (PDF)

 

CI - og hva så?

Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat (februar 2014).
Les rapporten her (PDF).

Cochlea-implantat i media

Det vil i noen av artiklene og debattene være forskjellige meninger om hva som er riktig veivalg i forhold til habilitering og opplæring av barn. Vi i Cochleaklubben har ikke fasitsvaret, men overlater valget til foreldrene.

Cochleaklubben tar ikke ansvar noe av innholdet i artiklene.

22.05.2014: 200 barn sliter med gamle høreapparat (NRK)

29.04.2013: Kaja kan høre (NRK)

28.02.2013: NRK Super, Megafon: Født døv, kan høre

05.03.2013: Svikter vi barna med Cochlea-implantat (Barneombudet)

29.01.2013: NRK Super, Sånn er jeg, og sånn er det - Sesong 1 ep. 4

01.11.2012: Musikk lærer døve å snakke

18.02.2012: 500 barn med cochleaimplantat

25.03.2009: Like tilbud til hørselsopererte (Telemarksavisa)

31.08.2008: Hørselsdebatt i Aftenposten (HLF) 

08.07.2008: De forskjellsbehandler døve barn - Tobias 5 år fra Bergen

07.07.2008: Døve barns beste eller fagmiljøenes prestisje? (Barneombudet)

09.05.2008: Brennpunkts program om Theo fra Bergen (NRK)

24.04.2008: Like rettigheter uansett valg (Cochleaklubben leder Bjørn Erik Allers-Hansen)

11.10.2007: To cochlea-implantater for dyrt (artikkel Dagens Medisin)

2007: Cochleaimplantat og tegnspråk (Tidskrift for Den norske legeforening)

23.03.2006: Guds gave til de døve barn? (Dagbladet)