Bli medlem

Medlemskap koster for 2015 kr. 100,- per år - for hvert medlem, maksimalt kr. 400,- per familie. Støttemedlemsskap koster minimum kr. 100,- per person.

Foresatt 1
Foresatt 2
Barn med CI
Barn nr 2 med CI

Hvorfor medlem?

Vi er opptatt av barn med Cochleaimplantat, og å kunne være der når foreldre har behov for det. Cochleaklubben er en uavhengig frivillig organisasjon som ikke er for eller i mot hverken tegnspråk, tegnstøtte, tale osv.

Vi er landsomfattende og har som formål å ivareta cochlea-implanterte barns interesser og utvikle en dialog mellom familier med cochlea-implanterte barn, samt være en støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgivning i forbindelse med cochlea-implantat-operasjoner.

Vi søker å fremme forståelse for cochlea-implantat i samfunnet gjennom en positiv dialog mellom foreldreforeningen, media, hørselshemmedes andre organisasjoner, CI-team, Statped og andre berørte instanser. I tillegg jobber vi for en generell kompetanseheving på området gjennom å arrangere møter og sosiale sammenkomster for medlemmene.