Sommertreff 2012

Velkommen til sommertreff torsdag 28.juni – søndag 01. juli på Golsfjellet!

I år som i fjor velger vi å holde treffet på Røde Kors sitt kurssenter Merket (www.merket.no), et sted der både små og store finner seg godt til rette.

Treffet er todelt. Første del, torsdag og fredag, består av Rikshospitalets fagtreff. Andre del, fredag ettermiddag, hele lørdagen og søndags morgen, er det tid for klubbens program, erfaringsutveksling og sosiale opplevelser for medlemsfamilier. 

Det faglige innholdet er ennå ikke avklart, men dette vil dere få nærmere informasjon om så fort det foreligger.

Fredag går vårt tradisjonsrike rebusløp av stabelen. Dette er en flott stund for familiene med morsomme og utfordrende oppgaver. Det ikke fritt for at en del fedre seg imellom, ser det som en stor prestisje å vinne rebusløpet.  Lørdag har vi Cochleaklubbens egen fagdag. Emnet og foreleser er ikke bestemt ennå, men tidligere år har det vært bl.a. voksne ci-brukere, lederen for den europeiske ci-foreningen, og HLF som har hatt interessante innspill..  På kvelden arrangerer vi vår store festmiddag hvor vi pynter oss litt ekstra og hygger oss sammen utover kvelden.  Søndag er avreisedag og vi bruker dagen til å glede oss til neste år.  Vi viser for øvrig til http://cochleaklubben.no hvor oppdatert program etter hvert vil legges ut.

Klubben organiserer barnevaktordning for alle deltakende barn på fredagen (formiddag og ettermiddag) og lørdag formiddag, slik at vi voksne kan få faglig påfyll uten barna tilstede. Barna organiseres i en fast gruppe med jevnaldrende. For de større barna legges det opp til et samarbeid med Merket om ulike aktiviteter – som for eksempel kjøring med hest og vogn, svevebane, klatretårn, ballspill og sykling. (NB: Når det gjelder barnevakter vil vi gjerne oppfordre dere medlemmer til å få med dere besteforeldre/onkler/tanter eller andre som kan tenke seg å stille som barnevakter for en gruppe barn. Vi dekker reise og opphold, i tillegg til at de får et lite honorar på kr. 1400,-. Gi ev. beskjed om dette på påmeldingsskjemaet!)

Reise og opphold knyttet til fagdagen blir i henhold til gjeldende retningslinjer - etter søknad i etterkant av treffet - dekket av NAV, da dette er knyttet til opplæring og oppfølging av foreldre, og brukere. Alle vil få deltakerbevis som dokumentasjon på sin deltakelse.  For de av dere som i tillegg skal delta på klubbens forlengelse av treffet vil dere i utgangspunktet måtte påregne en egenandel pr. familie for oppholdet. Det siste året har dette vært 3000 kr.

Hvis noen av dere trenger tolk under treffet ber vi om at dere ordner dette selv, da slik bestilling må gjøres individuelt.

Klare for å melde dere på? Påmeldingsfristen er 1. juni, og dere melder dere på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema sommertreff (ikke klart enda) som ligger på klubbens hjemmeside. Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder, og av erfaring fylles plassene opp! Derfor: Vær raske J

Det er bindende påmelding, og avbestillinger etter 1. juni må den enkelte stå økonomisk ansvarlig for (ved ev sykdomsforfall må bruk av reiseforsikring påregnes).

Om du har spørsmål i forbindelse med sommertreffet, send en epost til sommertreff@cochleaklubben.no , eller ring leder Monica Thorsen mobil.91648935

Vel møtt til fjells i slutten av juni!

Hilsener fra styret i Cochleaklubben